Zakres usług kancelarii adwokackiej LPK

Będący trzonem naszej kancelarii adwokackiej mecenas Lech Przemysław Kisielewski jest skutecznym adwokatem z wieloletnim doświadczeniem. W zakres jego kompetencji wchodzi kompleksowa pomoc prawna, w skład której wchodzi reprezentowanie klienta przed sądem i organami administracyjnymi, ale też inne formy wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących prawa.

Znany między innymi z wygrania głośnej sprawy strzelaniny w motelu George mecenas Lech Kisielewski ma za sobą 33 lata doświadczenia w prawie karnym i prawie karnym wykonawczym. Większość spraw prowadzonych przez tego adwokata dotyczy właśnie tej gałęzi prawa i kończy się wygraną reprezentowanej przez niego strony.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy również usługi w kwestiach związanych z między innymi:

kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa

Nasze usługi dotyczące prawa karnego i prawa karnego wykonawczego obejmują:
Obronę oskarżonego na każdym etapie - zarówno w trakcie postępowania przygotowawczego i przed sądem
Reprezentowanie osoby pokrzywdzonej i oskarżyciela posiłkowego
Porady i konsultacje prawne
Tworzenie środków zaskarżenia takich jak apelacje, kasacje i zażalenia oraz pism procesowych
Regulowanie kwestii dozoru elektronicznego
Uzyskiwanie przerwy w odbywaniu kary lub jej odroczenia, warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.

kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa

Misją naszej kancelarii adwokackiej jest pomoc ludziom w trudnej sytuacji prawnej. Jedną z dziedzin prawa najczęściej rodzącą problemy jest prawo rodzinne i opiekuńcze. W tej dziedzinie również oferujemy szeroki zakres usług, między innymi:

 • Porady i konsultacje prawne
 • Reprezentacja klienta przed sądem we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego takich jak sprawy:
  • o separację
  • o rozwód
  • o unieważnienie małżeństwa
  • o podział majątku
  • o rozdzielność majątkową
  • o władzę rodzicielską
  • o kontakty z dziećmi
  • o alimenty
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

- Sporządzanie pism procesowych, pozwów i środków zaskarżenia

kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem medycznym - reprezentujemy klienta w przypadku:
  • dochodzenia odszkodowania o błąd lekarski
  • bycia oskarżonym o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania zawodu medycznego
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem autorskim - obsługujemy klientów zajmujących się pracą w branży kreatywnej i innowacyjnej, między innymi artystów, wytwórnie i wydawnictwa. W zakres oferowanych usług wchodzi m. in. analiza i sporządzanie umów:
  • licencyjnych
  • sublicencyjnych
  • o przeniesienie praw autorskich majątkowych
  • o dzieło

oraz związanych z pracą twórczą klauzul załączanych do innego rodzaju umów.

kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem spadkowym - zajmujemy się między innymi sprawami:
  • o zrzeczenie się spadku
  • o przyjęcie spadku
  • o potwierdzenie prawa do spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa

W skład naszej oferty wchodzi również pomoc z zakresu innych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne. Reprezentujemy naszego klienta we wszystkich sprawach tej kategorii między innymi sprawach:

 • o zapłatę, zadośćuczynienie czy odszkodowanie
 • o ochronę własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • eksmisję

Dodatkowo wykonujemy szereg innych usług z tej dziedziny prawa takich jak:

 • sporządzanie środków zaskarżenia (apelacja, sprzeciw, skarga kasacyjna, zażalenie) i pism procesowych, wezwań do zapłaty i odpowiedzi na wezwania
 • udział w mediacjach i pełnomocnictwo
 • porady i konsultacje prawne
 • weryfikacja i sporządzanie umów
 • reprezentowanie strony w postępowaniu egzekucyjnym
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem dotyczącym nieruchomości - pomagamy w analizie i sporządzaniu umów:
  • developerskich
  • cywilnoprawnych
  • najmu
  • przedwstępnych
  • rezerwacyjnych
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem administracyjnym - reprezentujemy klienta przed podmiotami takimi jak:
  • organy administracyjne lub samorządowe
  • Wojewódzkie Sądy Administracyjne
  • Naczelny Sąd Administracyjny
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Prawem handlowym - obsługujemy podmioty gospodarcze w kwestiach takich jak:
  • zakładanie spółek
  • likwidacja spółek
  • windykacja zaległych należności
  • reprezentacja w sprawach dotyczących rejestru
kancelaria adwokacka warszawa, adwokat warszawa
 • Upadłością konsumencką:
  • Sporządzamy wnioski i reprezentujemy konsumentów przed sądem w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • Tworzymy pisma procesowe i środki zaskarżenia
  • Udzielamy porad i konsultacji prawnych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram